www.slitvarg.se     ©    info@slitvarg.se

 

 

Unga som vill jobba!

 

Snöröjning / Takskottning i Kalmars omnejd


Vi arbetar med slitvargar, unga människor som vill jobba, och hjälper gärna dig då du behöver tillfälliga eller långvariga lösningar. Framför allt vad gäller snöröjning eller skottning utav tak.

 

Slitvarg.se är ett företag som hjälper dig då du behöver bra och arbetsvillig personal till en rimlig kostnad. Vi riktar oss främst mot företag som behöver hjälp med snöröjning eller takskottning. Vår nisch ligger inom arbetsområden som kan kännas obekväma, fysiskt krävande eller anses vara tråkiga.

 

Namnet slitvarg innebär en ung människa som inte är rädd för att ta i ordentligt utan att klaga. Detta återspeglas inte bara vid fysiskt arbete, utan likväl då arbetet är monotont eller tråkigt. En slitvarg biter i det sura äpplet och tuggar på, i ur och skur.

 

Personal för snöröjning / takskottning i Kalmar

Vanligast är att företag inom entreprenad eller fastighetsservice kontaktar oss då de fått in jobb där det inte räcker med deras egna personal. Vi kan då gå in "white label" och arbeta med deras arbetskläder. Ofta blir vi även kontaktade direkt av företag som behöver hjälp då de sett oss uppe på ett tak eller pratat med vår personal på plats.

 

Snöröjning - Skotta garage, gångar, trottoarer och ingångar.

Takskottning - Rasrisk, Isbildning, Isblock,

Vintertid arbetar vi väldigt ofta med snöskottning på tak. Fastighetsägaren är ansvarig för att tak med rasrisk eller isbildning snöröjs. Takskottning kräver rätt utrustning och kunskap för att varken personal eller förbipasserande personer skadas, något man inte ska ta för lätt på. Vi arbetar antingen från lift eller med en man ståendes på taket säkrad i sele. Det krävs även en utskiksman på marken som ser till att inga förbipassarande kommer i vägen för fallande snö eller isblock / istappar.

 

Fler exempel på arbetsuppgifter:

Måleri - Staketmålning, måla fasad, inomhus

Mark - Gräva diken, förarbeten, underarbeten.

Trädgård - Skötsel, gräsklippning, häck/träd-trimmning.

Fastighetsskötsel - Tvätta fasad, stenarbeten, plattläggning.

 

Kontaktar du oss behöver du aldrig skämmas för vilken typ av arbete du söker hjälp med. Vi tar alla på jobb på stort allvar och lovar att vi ska göra vårt yttersta för att infria era förväntningar på vår slitvarg.

 

Privat Bemanning i Kalmar

Behöver du hjälp med stenläggning på tomten hemma eller söker du någon som skottar bort snön på er uppfart. Kontakta oss så ser vi till att du får hjälp.

 

 

Arbete från lift - Takskottning           

 

Arbete från lift - Isbildning             

 

Arbete från tak - Takskottning